Kennisgeving melding milieubelastende activiteit RIjksstraatweg, Leersum

Redactie Leersumnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leersum.

Aanvraag meldingen

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Kennisgeving melding milieubelastende activiteit RIjksstraatweg, Leersum

Op 24 mei 2024 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een melding ontvangen voor een activiteit op de locatie RIjksstraatweg, Leersum. De melding is bij de Omgevingsdienst regio Utrecht geregistreerd onder zaaknummer Z-2024-108936. De melding betreft:   •toepassen van grond en baggerspecie   Geen bezwaar en beroep Deze kennisgeving is bedoeld om de omgeving te informeren over de activiteit. Deze kennisgeving is geen besluit dat valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar en beroep zijn daarom niet mogelijk.   Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 022 50 00. Vermeldt u hierbij ons zaakkenmerk: Z-2024-108936.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen leersum
  2. meldingen

Bekijk meer bekendmakingen