Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende omgevingsvergunning - Rijksstraatweg 4a, 3956CR Leersum, kappen 1 notenboom en 3 sparren - met herplantplicht (RX2024-00000619, 10 april 2024)

Redactie Leersumnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leersum.

Aanvraag kapvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende omgevingsvergunning - Rijksstraatweg 4a, 3956CR Leersum, kappen 1 notenboom en 3 sparren - met herplantplicht (RX2024-00000619, 10 april 2024)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Rijksstraatweg 4a, 3956CR Leersum, kappen 1 notenboom en 3 sparren - met herplantplicht (RX2024-00000619, 10 april 2024) Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Voor het inzien van deze stukken kunt u een verzoek indienen via omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telnr. (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via (0343) 56 56 65 op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen leersum
  2. kapvergunning

Bekijk meer bekendmakingen